Kada posetite bilo koji web sajt, prva stvar koju primetite na vrhu stranice je header. Header je gornji dio web stranice koji se obično nalazi iznad glavnog sadržaja. Header web sajta obično sadrži važne informacije o web stranici, poput loga, navigacije, naslova, slogana i drugih elemenata.

Logo  je obično smešten u levom gornjem uglu headera. To je slika ili grafički znak koji predstavlja web stranicu. Logo  je ključan element jer pomaže korisnicima da prepoznaju web stranicu i stvara osećaj pripadnosti.

Nakon loga, najčešći element u headeru je navigacija. Navigacija obično sadrži veze na glavne stranice web sajta. To mogu biti stranice poput „O nama“, „Usluge“, „Proizvodi“, „Kontakt“ i druge. Navigacija je važna jer omogućava korisnicima da se kreću po web sajtu i pronađu informacije koje traže.

Naslov je još jedan važan element u headeru web stranice. Naslov je kratki tekst koji opisuje šta web sajt nudi. Naslov bi trebao biti jasan i privlačan kako bi posetioci odmah shvatili o čemu se radi i zašto bi trebali ostati na stranici.

Slogan je dodatni element koji se može pojaviti u headeru. Slogan je kratka fraza ili rečenica koja opisuje vrednosti ili prednosti web stranice. Slogan bi trebao biti upečatljiv i jednostavan za pamćenje kako bi se poseioci mogli identifikovati s web stranicom.

Ostali elementi koji se mogu pojaviti u headeru web stranice uključuju kontakte, društvene mreže i pretraživač. Kontakti mogu sadržavati adresu e-pošte, broj telefona i adresu sedišta firme. Društvene mreže omogućuju korisnicima da se povežu sa web stranicom putem društvenih mreža poput Facebooka i Twittera. Pretraživač omogućuje korisnicima da traže po web sajtu kako bi pronašli određene informacije.

Konačno, header web sajta ima važnu funkciju u izgledu i funkcionalnosti web stranice. Kvalitetno osmišljen header može privući pažnju posetilaca, stvoriti dobar prvi dojam i olakšati navigaciju kroz web stranicu. Stoga je važno pažljivo osmisliti i dizajnirati header kako bi se osiguralo da se posetioci zadrže na stranici i pronađu ono što traže.