Kada se radi o digitalnom marketingu, jedna od najčešćih grešaka koje kompanije čine je da se previše oslanjaju na svoje organske pozicije i zanemaruju važnost plaćenog oglašavanja. Dok su organske pozicije besplatne i mogu da donesu veliki broj poseta, plaćeni oglasi na Googl-u su i dalje jedan od najefikasnijih načina da se poveća vidljivost i doseg vašeg brenda. U nastavku ćemo razmotriti nekoliko razloga zašto bi se kompanije trebale oglašavati na Googl-u, čak i kada imaju dobre organske pozicije.

  1. Plaćeni oglasi su vidljiviji od organskih pozicija

Iako organske pozicije mogu da donesu veliki broj poseta, plaćeni oglasi su i dalje najvidljiviji na Googl-u. To se posebno odnosi na ključne reči sa velikim brojem pretraga. Kada se vaš oglas prikaže na vrhu stranice rezultata pretrage, to znači da će biti vidljiv svakom korisniku koji pretražuje tu ključnu reč, bez obzira na to da li su vaše organske pozicije dobre ili ne.

  1. Plaćeni oglasi mogu da povećaju vaš doseg

Jedan od glavnih ciljeva digitalnog marketinga je da se vaš brend što više eksponira. Kada se oslanjate samo na organske pozicije, postoji granica koliko ljudi će videti vaš brend. Međutim, plaćeni oglasi vam omogućavaju da povećate svoj doseg i doseg vašeg brenda, što može da dovede do povećanja svesti o brendu i povećanja prodaje.

  1. Plaćeni oglasi mogu da povećaju vašu konverziju

Konverzija je ključna metrika koja meri efikasnost vašeg digitalnog marketinga. Kada se oslanjate samo na organske pozicije, posetioci vašeg sajta mogu da odluče da odu na drugi sajt pre nego što stignu da obave konverziju. Međutim, kada se oslanjate i na plaćene oglase, možete da privučete nove posetioce koji inače ne bi pronašli vaš sajt, i koji su verovatnije da će obaviti konverziju.

  1. Plaćeni oglasi su merljivi

Jedna od glavnih prednosti plaćenih oglasa je da su merljivi. To znači da možete da pratite koliko klikova, prikaza, konverzija i drugih metrika generišu vaši plaćeni oglasi. To vam omogućava da merite uspešnost vašeg digitalnog marketinga i da prilagodite svoju strategiju.