U digitalnom marketingu, SEO i SEM su dva pojma koja se često spominju, ali mnogi ljudi ne znaju razliku između njih. U ovom članku ćemo objasniti što je SEO i SEM te koje su razlike između ova dva marketinška alata.

SEO (Search Engine Optimization) je proces optimizacije web stranica kako bi se poboljšalo njihovo rangiranje u organskim rezultatima pretraživanja. To znači da se prilagođava sadržaj, struktura i tehnologija web stranice kako bi se poboljšala njezina vidljivost u pretraživačima. Cilj SEO-a je da web stranica bude visoko rangirana za određene ključne reči koje korisnici traže na pretraživačima poput Googlea, Binga ili Yahoo-a.

SEM (Search Engine Marketing) se sastoji od različitih marketinških strategija i tehnika koje se koriste kako bi se povećala vidljivost web stranica u pretraživačima i promovisale kroz plaćeno oglašavanje. To uključuje korištenje plaćenih oglasa (Google AdWords, Bing Ads i sl.) kako bi se ciljale specifične ključne reči i prikazali oglasi u vrhu stranice s rezultatima pretraživanja. SEM uključuje i druge marketinške aktivnosti kao što su plaćeni oglasi na društvenim medijima, oglašavanje putem e-maila, remarketing i sl.

Glavna razlika između SEO i SEM je da je SEO besplatan, dok je SEM plaćeni marketinški alat. SEO zahteva ulaganje vremena i truda u optimizaciju web sajta i stvaranje relevantnog i kvalitetnog sadržaja koji će privući korisnike i poboljšati rangiranje u organskim rezultatima pretraživanja. S druge strane, SEM uključuje plaćanje za prikazivanje oglasa na vrhu stranice s rezultatima pretraživanja, ali i drugim marketinškim aktivnostima koje će privući ciljanu publiku.

Još jedna važna razlika između SEO i SEM je da SEO može biti dugotrajniji, dok je SEM obično kratkoročna strategija. SEO zahteva kontinuirano ažuriranje i optimizaciju web stranica kako bi se održala njihova vidljivost u organskim rezultatima pretraživanja. S druge strane, SEM je fokusiran na kratkoročne marketinške ciljeve, kao što su promocije i prodaja proizvoda ili usluga u kratkom vremenskom periodu.

Zaključak, SEO i SEM su dva različita alata u digitalnom marketingu, koji se mogu koristiti na različite načine.