B2B (Business-to-Business) internet prodaja je proces prodaje između dve kompanije koje koriste internet kao platformu za kupovinu i prodaju proizvoda ili usluga. To se obično odnosi na kompanije koje prodaju proizvode ili usluge drugim kompanijama, umesto direktno krajnjim korisnicima.

B2B internet prodaja može da bude između dve kompanije, ili preko posrednika koji se bavi prodajom robe ili usluga između više poslovnih partnera. Na primer, proizvođač električnih delova može da koristi B2B platformu za prodaju proizvoda drugim kompanijama u istoj industriji, ili distributer može da koristi B2B platformu za nabavku robe od različitih proizvođača kako bi zadovoljio potrebe svojih klijenata.

B2B internet prodaja ima nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalne načine poslovanja, uključujući:

  1. Veću efikasnost i brzinu transakcija
  2. Povećanu transparentnost i tačnost informacija
  3. Smanjenje troškova poslovanja
  4. Veću globalnu dostupnost i mogućnost poslovanja na međunarodnom nivou
  5. Poboljšanu komunikaciju i saradnju između poslovnih partnera.

B2B internet prodaja može biti korisna za bilo koju kompaniju koja želi da proširi svoju bazu klijenata i proširi svoje poslovanje preko interneta. Međutim, potrebno je da se posveti pažnja odabiru platforme, efektivnom marketingu i pružanju kvalitetne usluge kako bi se privukli i zadržali klijenti.