On-Page SEO je proces optimizacije pojedinačnih web stranica kako bi se poboljšao njihov rang na pretraživačima. On-Page SEO obično uključuje optimizaciju ključnih reči, naslova stranica, meta opisa, URL-ova, alt oznaka i drugih elemenata koji se nalaze na stranici. U ovom članku, objasnit ćemo što je On-Page SEO, koje su njegove prednosti i koje su najbolje prakse za njegovu primenu.

On-Page SEO

Prednosti On-Page SEO-a

On-Page SEO je važan jer može pomoći web stranicama da se rangiraju visoko na pretraživačima i privuku više posetilaca. On-Page SEO može pomoći pretraživačima da bolje razume sadržaj stranice, što može poboljšati rangiranje stranice. On-Page SEO takođe može poboljšati korisničko iskustvo, što može uticati na stopu napuštanja i vreme provedeno na stranici. To može pomoći u povećanju povratka posetilaca i poboljšanju konverzija.

 

Najbolje prakse za On-Page SEO

  1. Ključne reči: Ključne reči su važne jer pomažu pretraživačima da razumiju o čemu se radi na stranici. Ključne reči bi trebale biti relevantne za temu stranice i trebale bi se prirodno pojavljivati ​​u sadržaju. Previše upotrebe ključnih reči (tj. prekomerna upotreba) može biti štetno za On-Page SEO i može dovesti do kažnjavanja stranice od strane pretraživača.
  2. Naslovi: Naslovi su važni jer pomažu pretraživačima i posetiocima da razumiju o čemu se radi na stranici. Naslov bi trebao biti relevantan za temu stranice i trebao bi da sadrži ključne reči. Naslov bi trebao biti jedinstven i informativan.
  3. Meta opisi: Meta opisi su kratki opisi sadržaja stranice koji se pojavljuju u rezultatima pretraživača. Meta opisi su važni jer pomažu posetiocima da razumiju o čemu se radi na stranici i mogu povećati klikove na stranicu. Meta opisi bi trebali biti informativni i da sadrže ključne reči.
  4. URL-ovi: URL-ovi bi trebali biti kratki i informativni. URL-ovi bi trebali da sadrže ključne reči i trebali bi biti lako čitljivi.
  5. Alt oznake: Alt oznake su tekstualne oznake koje se koriste za opisivanje slika na web stranici.