Remarketing je marketinška strategija koja se može pokrenuti na nekoliko načina. U ovom članku, ćemo detaljno opisati postupak pokretanja remarketing kampanje i objasniti kako možete iskoristiti ovu strategiju da biste ponovno privukli korisnike koji su posetili vašu web stranicu.

  1. Instalirajte kod za praćenje na vašoj web stranici

Pre pokretanja remarketing kampanje, prvi korak je instalirati kod za praćenje na vašem sajtu. Ovaj kod omogućuje praćenje korisnika koji posećuju vašu web stranicu i pomaže u prikupljanju podataka o njihovom ponašanju na vašoj web stranici. Za Google Ads remarketing, možete koristiti Google Ads Remarketing Tag, koji se može dodati na svaku stranicu vašeg sajta.

  1. Stvorite popis publike

Nakon što je kod za praćenje instaliran, sledeći korak je stvaranje popisa publike. Popis publike je popis korisnika koji su posetili vašu web stranicu, a koji će biti ciljana grupa za vaše remarketing oglase. Možete stvoriti različite popise publike na temelju aktivnosti korisnika na vašoj web stranici, kao što su pregledi proizvoda, napuštanje korpe za kupovinu ili preuzimanje besplatnog sadržaja.

  1. Postavite ciljanja za remarketing kampanju

Sledeći korak je postavljanje ciljeva za vašu remarketing kampanju. Ciljevi bi trebali biti usmereni na korisnike koji su posetili vaš web sajt, ali nisu izvršili konverziju ili kupovinu. Na primer, možete ciljati korisnike koji su pregledali proizvod, ali ga nisu kupili. Ciljevi za remarketing kampanju bi trebali biti usmereni na pozivanje korisnika da izvrše konverziju ili kupovinu.

  1. Izradite remarketing oglase

Sledeći korak je izrada remarketing oglasa koji će se prikazivati korisnicima koji su na vašoj popisu publike. Vaši oglasi bi trebali biti ciljani i privlačni za korisnike, te se temeljiti na aktivnosti korisnika na vašoj web stranici. Na primer, ako korisnik pregledava određeni proizvod na vašoj web stranici, vaši oglasi bi trebali prikazivati taj proizvod.

  1. Postavite remarketing kampanju

Konačni korak je postavljanje remarketing kampanje. Za postavljanje kampanje, trebat će vam Google Ads račun i kampanju remarketing oglasa.