Boja je jedan od najvažnijih elemenata u web dizajnu jer utiče na raspoloženje posetilaca, stvara atmosferu i može pomoći u postizanju željenog cilja, poput povećanja prodaje ili angažmana korisnika. Različite boje imaju različite efekte na posetioce, pa se njihova upotreba u web dizajnu mora pažljivo planirati kako bi se postigao željeni efekt.

Crvena boja se često koristi za privlačenje pažnje i naglašavanje važnih elemenata na web stranici, poput poziva na akciju. Takođe, crvena boja se često koristi za stranice koje se bave hranom, sportom, zabavom ili ljubavlju, jer asocira na strast i energiju.

Plava boja se često koristi za stranice koje se bave tehnologijom, finansijama, zdravljem i biznisom, jer asocira na pouzdanost, profesionalnost i mir. Takođe, plava boja se često koristi za stranice koje ciljaju na žene, jer se smatra da plava boja ima umirujući efekt na žene.

Zelena boja se često koristi za stranice koje se bave prirodom, okolišem i ekologijom, jer asocira na prirodu, mir i održivost. Takođe, zelena boja se često koristi za stranice koje se bave finansijama, jer se smatra da asocira na novac i profit.

Žuta boja se često koristi za stranice koje se bave zabavom, radosti i optimizmom, jer asocira na sunce, sreću i radost. Međutim, previše žute boje može biti iritantno za oči, pa je treba koristiti umereno.

Narandžasta boja se često koristi za stranice koje se bave hranom, pićem i zabavom, jer asocira na energiju, toplinu i društvenost.

Ljubičasta boja se često koristi za stranice koje se bave luksuzom, elegancijom i kreativnošću, jer asocira na bogatstvo, raskoš i kreativnost.

Crna boja se često koristi za stranice koje se bave elegancijom, ozbiljnošću i moćnim uticajem, jer asocira na eleganciju, ozbiljnost i moć.

Bela boja se često koristi za stranice koje se bave čistoćom, minimalizmom i jednostavnošću, jer asocira na čistoću, minimalizam i jednostavnost.

Boja ima važnu ulogu u web dizajnu i može biti vrlo efikasan alat za postizanje željenog efekta na posetioce.