Copywriting ili pisanje sadržaja predstavlja proces pisanja teksta koji će privući pažnju i motivisati čitaoca da preduzme željenu akciju. To može biti kupovina proizvoda ili usluge, prijava za newsletter, preuzimanje e-knjige ili neka druga željena radnja.

Dobra copywriting tehnika se zasniva na nekoliko ključnih elemenata koji su važni za uspešno pisanje sadržaja. U nastavku su navedeni neki od najvažnijih elemenata koje bi svaki copywriter trebao da ima na umu.

  1. Ciljna publika

Pri pisanju sadržaja, važno je uzeti u obzir ciljanu publiku. Potrebno je znati ko su vaši čitaoci, kakve probleme imaju i koje vrste informacija su im najkorisnije. Kada poznajete svoju ciljnu publiku, lakše ćete napisati sadržaj koji će im biti zanimljiv i koristan.

  1. Pažljivo birajte naslove

Naslov je jedan od najvažnijih elemenata copywritinga. Dobro napisan naslov privlači pažnju čitaoca i motiviše ga da pročita ostatak sadržaja. Naslov bi trebao biti kratka, jasna i upečatljiva rečenica koja će sažeto predstaviti temu o kojoj pišete.

  1. Koristite jasne i kratke rečenice

Kada pišete sadržaj, koristite jasne i kratke rečenice koje će biti lako razumljive vašoj ciljnoj publici. Između ostalog, to znači da treba izbegavati složene rečenice i nejasne fraze.

  1. Fokusirajte se na prednosti

Kada pišete sadržaj o proizvodu ili usluzi, fokusirajte se na prednosti koje proizvod ili usluga nudi. Naglasite kako će vaš proizvod ili usluga pomoći čitaocima da reše svoje probleme ili postignu svoje ciljeve.

  1. Koristite primere i priče

Primeri i priče su odličan način da vaš sadržaj učinite zanimljivijim i razumljivijim. Kada koristite primere, vaša ciljna publika će lakše razumeti kako funkcioniše vaš proizvod ili usluga. Korišćenje priča je takođe važno, jer pomaže čitaocima da se bolje povežu sa vašim proizvodom ili uslugom.

  1. Poziv na akciju

Nakon što ste napisali sadržaj, važno je pozvati čitaoca da preduzme željenu akciju. To može biti poziv da kupi vaš proizvod, prijavi se na newsletter …

 

Copywriting je umetnost i znanje pisanja teksta (reči korištenih na web stranicama, u oglasima, promotivnim materijalima i sl.) koji prodaje vaš proizvod ili uslugu i uverava potencijalne klijente da preduzmu akciju.