Cena izrade internet prodavnice

Izrada internet prodavnice može biti jednostavan ili kompleksan proces, u zavisnosti od toga kakve su vaše potrebe i zahtevi. Kao što j...

Šta je B2C internet prodaja

B2C internet prodaja (Business-to-Consumer prodaja) se odnosi na poslovnu transakciju u kojoj tvrtka prodaje proizvode ili usluge direk...

Šta je B2B internet prodaja

B2B (Business-to-Business) internet prodaja je proces prodaje između dve kompanije koje koriste internet kao platformu za kupovinu i pr...

Sezonska prodaja kako je poboljšati

Sezonska prodaja predstavlja značajan izvor prihoda za mnoge kompanije. Da bi se poboljšala sezonska prodaja, mogu se primeniti različi...

Facebook promovisani postovi

Facebook promovisani postovi su odličan način za promovisanje vašeg sadržaja na ovoj društvenoj mreži. Ako želite da vaši postovi dobij...